April 04, 2013

Berbaktilah kepada ibu bapa walaupun selepas mereka meninggal dunia

Dari Aisyah menceritakan bahawa seorang lelaki datang kepada Rasulullah S.A.W. bertanya : "Ya Rasulullah, sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia, dan dia tidak ada berwasiat apa pun dan saya rasa kalau dia sempat berbicara dia akan bersedekah, adakah dia mendapat pahala jika aku bersedekah untuknya"? Nabi S.A.W menjawab : " Ya (bersedekahlah dan dia akan mendapat pahala)".
(Sahih Bukhari dan Muslim)


doa untuk ibu bapa, doa mohon ampun untuk kedua ibu bapa,


Dari Abi Usaid Malik bin Rabi’ah berkata bahawa ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah S.A.W, tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari kabilah Bani Salamah berkata : "Ya Rasulullah, adakah kebaikan yang dapat saya lakukan kepada kedua ibu bapa saya yang telah meninggal dunia?" Rasulullah S.A.W menjawab : "Ada, engkau berdoalah untuk keduanya, dan meminta diampunkan dosa-dosanya, dan tunaikan wasiat dan janji-janjinya, dan hubungkan silatiurahim dengan saudara dan keluarganya, dan hormati serta muliakan kawan-kawannya."
(HR Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Hibban)

sumber
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...